Daarop kunt u vertrouwen – kwaliteit van suki.

Kwaliteit is bij suki meer als alleen een belofte. Naast het strenge naleven van alle Europese en landspecifieke wetten en normen, doen wij elke dag meer, om onze klanten constant hoge, betrouwbare kwaliteit te bieden en problemen met producten uit te sluiten, die het imago beschadigen. Uitgebreide en regelmatig uitgevoerde controles van alle artikelen resulteren in de beste producteigenschappen en veiligheid.

Ons eigen interne testlaboratorium en de samenwerking met erkende, onafhankelijke onderzoeksinstellingen inclusief de daaruit volgende GS-certificeringen, ondersteunen ons bij deze ambitie. Op basis van steefproefcontroles bij de goederenontvangst en controles van de eerste monsters bij ieder nieuw product met de modernste apparatuur, worden de producten heel intensief getest.

Dit betreft natuurlijk niet enkel onze vestigingen in Duitsland, maar overal ter wereld. Zo zorgen eigen suki medewerkers er bijvoorbeeld ter plaatse in Azië voor de kwaliteit te bewaken. Bovendien zoeken productmanagement en inkoop bij suki constant naar mogelijkheden om onze producten nog veiliger en beter te maken – daardoor kunt u altijd vertrouwen op suki.

 

 

Veiligheid en vertrouwen – suki producten met CE- markering

Op 1 juli 2013 heeft de Europese Bouwproductenverordening (BPV) de tot dan toe geldige bouwproductenrichtlijnen vervangen. Het doel ervan is aan de ene kant meer transparantie en veiligheid voor de gebruiker en aan de andere kant minder belemmeringen in de internationale handel. Want er geldt vanaf nu een CE-markeringsplicht voor alle bouwproducten, die door een geharmoniseerde Europese norm (hEN) of een Europees-technische beoordeling (ETA) in alle EU-lidstaten worden geregeld. De CE-markering toont aan, dat een product in overeenstemming is met de bouwproductenverordening 305/2011 en zo de zeven fundamentele vereisten voor gebruik als bouwproduct vervult:

  • Mechanische stevigheid en stabiliteit
  • Energiebesparing en warmte-isolatie
  • Hygiëne, gezondheid en milieubescherming
  • Veiligheid en eenvoudige toegankelijkheid bij gebruik
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
  • Brandbeveiliging
  • Geluidsisolatie

Iedere fabrikant of handelsonderneming, die producten in het handelsverkeer brengt, moet voor elk bouwproduct dat voorzien is van een CE-markering een prestatieverklaring opstellen, die uitsluitsel geeft over de voorgeschreven en geteste waarden en deze dan toegankelijk maken voor de consument.

Natuurlijk verplicht suki zich er ook toe deze richtlijnen na te leven evenals het nastreven tot het hoogst mogelijk niveau van kwaliteit en transparantie. Daarom stellen wij de prestatieverklaringen (DoP) over onze producten online ter beschikking.

 

Prestatieverklaringen

 

Download PDF

ajustlock