Denken op een alomvattende wijze – onze bijdrage aan milieubescherming

suki heeft het als maatstaf gedefinieerd om niet alleen aan de wettelijke eisen te voldoen, maar de aspecten van een totale en duurzame milieubescherming zo goed mogelijk in alle relevante bedrijfsprocessen te integreren en de milieubescherming zo op alle niveaus constant te verbeteren.

Daarom proberen wij, in ons dagelijks handelen en onze beslissingen winstgevendheid en milieuvriendelijkheid op elkaar af te stemmen, waar dit ook maar mogelijk en zinvol is.

Zo worden bijvoorbeeld alle artikels bij suki in het kleinstmogelijke formaat verpakt – en met slechts zoveel verpakkingsmateriaal als werkelijk nodig is. Onze verpakkingen bestaan overwegend uit recyclingmateriaal. Bovendien werken wij samen met gecertificeerde partnerondernemingen in materiaalrecycling.

Een deel van onze producten draagt reeds het FSC-logo. Het voorziet producten van een kenmerk, waar bij de fabricage de norm van de Forest Stewardship Council wordt aangehouden en minstens 70% FSC-gecertificeerd hout werd ingezet.

Maar ook op het vlak van energie en duurzaamheid geeft suki de richting aan. Bijvoorbeeld worden onze gebouwen en machines voortdurend gemoderniseerd. Ook onze medewerksters en medewerkers geven we een grondige voorlichting over een duurzame en verantwoordelijke omgang met hulpmiddelen – niet enkel om kosten te besparen, maar veeleer om het milieu te beschermen. Zo werd bij ons ook speciaal iemand benoemd voor duurzaamheid en milieubescherming.

 

 

ajustlock