Na jakości suki zawsze można polegać

Jakość w suki jest więcej niż tylko obietnicą. Obok surowego przestrzegania wszystkich europejskich i obowiązujących w danym kraju ustaw, norm i standardów, każdego dnia czynimy coraz więcej, by mieć możliwość oferowania naszym klientom niezawodnej jakości na wysokim poziomie, wykluczając problemy z produktami zagrażającymi dobremu wizerunkowi firmy. Wymagające wysokich nakładów badania oferowanyh produktów, przeprowadzane w regularnych odstępach czasu zapewniają najlepsze właściwości i bezpieczeństwo.

Nasze zakładowe laboratorium badawcze i współpraca z niezależnymi instytutami badawczymi, włącznie z uzyskiwanymi w ten sposób certyfikatami GS wspierają nasze dążenia do utrzymania najwyższych standardów jakości. Kontrole losowych próbek przyjmowanego towaru oraz kontrole pierwszych wzorów w przypadku wszystkich nowych produktów, przeprowadzane z zastosowaniem najnowocześniejszych urządzeń kontrolnych zapewniają sprawdzenie produktów w najdrobniejszych szczegółach. 

Dotyczy to naturalnie nie tylko naszych lokalizacji w Niemczech, lecz wszystkich naszych punktów na całym świecie, na przykład w Azji, jakość zabezpieczają nasi lokalni pracownicy. Ponadto, dział zarządzania produktami oraz dział zakupów w suki stale poszukują możliwości dalszego optymalizowania naszych produktów, aby były jeszcze bardziej niezawodne – dzięki temu na suki można zawsze polegać. 

Bezpieczeństwo i zaufanie – produkty suki ze znakiem CE

Dnia 1 lipca 2013 Europejskie Rozporządzenie w Sprawie Produktów Budowlanych (BPV) zastąpiło dotychczasowe wytyczne w sprawie produktów budowlanych. Celem jest po pierwsze większa przejrzystość i bezpieczeństwo dla klientów, a po drugie zmniejszenie barier w handlu międzynarodowym. Od teraz obowiązek dysponowania znakiem CE obejmuje wszystkie produkty budowlane, do których ma zastosowanie zharmonizowana norma europejska (hEN) lub europejska ocena techniczna (ETA) we wszystkich krajach członkowskich UE. Znak CE potwierdza, że produkt jest zgodny z rozporządzeniem BauPVO 305/2011 i tym samym spełnia siedem podstawowych wymogów kwalifikujących go do zastosowania jako produktu budowlanego: 

  • Wytrzymałość mechaniczna i stabilność 
  • Oszczędność energii i ochrona cieplna
  • Higiena, zdrowie i ochrona środowiska
  • Bezpieczeństwo i dopuszczenie do użytkowania
  • Gospodarne wykorzystywanie zasobów naturalnych 
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Ochrona przed hałasem

Każdy producent oraz podmiot wprowadzający produkty na rynek musi sporządzać dla każdego produktu budowlanego opatrzonego znakiem CE specjalną deklarację zgodności informującą o zalecanych i sprawdzonych parametrach oraz udostępniać ją klientom.

Oczywiście, suki zobowiązuje się również do przestrzegania tych wytycznych, oraz do zachowania najwyższej jakości i przejrzystości. Z tego względu udostępniamy do dyspozycji deklaracje właściwości (DoP) naszych produktów przez internet.

 

Deklaracje zgodności

 

Download

ajustlock