Myślenie holistyczne – nasz wkład w ochronę środowiska

Celem suki jest nie tylko spełnianie ustawowych wymogów, lecz możliwie jak najlepsze zintegrowanie działań na rzecz ochrony środowiska ze wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie, aby w ten sposób stale optymalizować ochronę środowiska na wszystkich poziomach.

W naszym codziennym działaniu a także przy podejmowaniu decyzji staramy się łączyć wszędzie tam gdzie jest to możliwe gospodarność z ochroną środowiska . 

I tak na przykład wszystkie artykuły w suki zapakowane są w jak najmniejszym możliwym formacie – z zastosowaniem niezbędnej ilości materiału. Nasze opakowania składają się w przeważającym stopniu z materiału odzyskanego metodą recyklingu. Ponadto współpracujemy z certyfikowanym przedsiębiorstwem w zakresie recyklingu materiału. 

Część naszych produktów jest opatrzona logiem FSC. Oznacza ono produkty, przy produkcji których przestrzegany jest standard Forest Stewardship Council oraz zastosowano przynajmniej 70% drewna z certyfikatem FSC. 

Również w zakresie energii i zrównoważonego podejścia do ochrony środowiska suki zajmuje pozycję lidera. Przykładem niech będą nasze budynki i instalacje, które są stale modernizowane. Nasi pracownicy uwrażliwiani są na kwestię zrównoważonego i pełnego odpowiedzialności obchodzenia się z zasobami – nie tylko ze względu na oszczędności, lecz przede wszystkim z uwagi na kwestię ochrony środowiska. W naszej firmie jest osoba odpowiedzialna za zrównoważone wykorzystywanie zasobów i ochronę środowiska.

 

 

ajustlock